Глобални план

Обука „Хоризонтално учење, размена знања и подршка наставницима из школа за образовање ученика са сметњама у развоју за развој метода и приступа за реализацију наставе деци са сметњама у развоју у дигиталном окружењу”, ОШ  „Др Драган Херцог”, Уницеф, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

  • Настава на даљину
  • Индивидуални образовни план
  • Сарадња са породицом – родитељ као партнер у учењу (неформална подршка)
  • Асистивна технологија
  • Дигитални алати (за комуникацију, за учење)
  • Платформе за видео позиве – примери из праксе (Zoom, Skype, Teams итд.)
  • Оцењивање ученика
  • Завршни испит
  • Ваннаставне активности (значај секција)
  • Евалуација