Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Звечанска 7

centar-za-zastitu-odojcadi-2

У Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској 7, реализује се настава од 1. до 8.  разреда за децу без родитељског старања. Ученици због осетљивог здравственог стања, телесне инвалидности и интелектуалне ометености нису у могућности да похађају наставу у редовној школи. Са ученицима раде три дефектолога-наставника, по Индивидуалном образовном плану. У раду са ученицима користимо сензорну собу, као и Монтесори кутак. Сарадња са стручним особљем Центра за заштиту одојчади је свакодневна и веома успешна.

centar-za-zastitu-odojcadi-3

centar-za-zastitu-odojcadi