Техничко особље

Драгољуб Цветковић, домар/мајстор одржавања
Тодоровић Амра, радник за одржавање хигијене/чистачица