Летопис школе

ОСНОВНА ШКOЛА „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“

ЛЕТОПИС

ШКОЛСКА   2 0 1 7 / 2 0 1 8.

После летње паузе наставници су се поново окупили 21. августа 2017. када је одржана прва седница Наставничког већа у новој школској години. На овој и још три седнице, колико је одржано до половине септембра, обављене су све активности неопходне са нормалан и квалитетан почетак школске године. Утврђен је коначан број одељења, извршена подела разредних старешинства и ученика у кућној настави, усвојена сатница рада на клиникама и на основу ње направљен распоред часова, направљени планови стручних већа, комисија и секција, као и планови стручног усавршавања наставника, усвојени годишњи извештаји о раду директора и стручних сарадника…. Све је то, заједно са осталим неопходним подацима и прилозима ушло у Годишњи план рада школе, који су усвојили Наставничко веће и Школски одбор ( заслуге што је Годишњи план рада школе и ове године технички урађен квалитетно и на време припремљен за усвајање умногоме припадају и колегиници Ани Марковић, професорки математике и информатике ). Такође, наставно особље је обишло клинике и контактирало са  ученицима  у кућној настави како би се утврдило реално стање на почетку школске године. На основу свега тога нова школска година је у петак 01. септембра почела уобичајено и без проблема.

Ваља напоменути да ове школске године укупно имамо 55 одељења, од чега 30 у разредној ( учитељи и дефектолози ) и 25 у предметној настави ( ученици старијих разреда ). То је за 6,5 одељења мање у односу на почетак прошле школске године, када смо на нивоу школе укупно имали 61,5 одељење. Реч је о озбиљном смањењу, од око десет одсто, што је довело до тога да смо имали и „технолошке вишкове“. Реч је о четири колегинице из предметне наставе ( српски језик, биологија, француски и музичка култура ) које су на почетку школске године остале без дела норме, као и три колегинице из разредне наставе ( учитељице ) које су у априлу остале без целе норме, о чему је раније било речи. Повољна околност је, да је велики број наставника у прошлој школској години имао 21 и 22 часа редовне наставе, што је последице смањења броја одељења, донекле ублажило.  Ангажовањем управе школе и оба синдиката већина колегиница успела је да, преко листе технолошких вишкова формиране на нивоу Министарства просвете нађе ангажман у другим школама и тако допуни своју норму, што је чињеница која нас је све обрадовала.

Иначе, осим узрока о којима је раније било речи на смањивање броја одељења утицао је и нови правилник Министарства просвете о формирању одељења, који је рестриктивнији у односу на раније ( њиме је одређено да једно комбиновано одељење деце са посебним потребама може имати 4 до 10 ученика, односно да је за формирање два одељења потребно бар 11 ученика ), као и пооштрени услови за примање ученика у кућну наставу. Због свега тога наша школа се обратила писмом Министарству просвете у којем су истакнуте све наше специфичности, начин и услови рада, као и вишедеценијска мисија школе, што су околности услед којих се овај правилник не може увек доследно примењивати ( нпр у једном болничком одељењу број деце варира, у зависности од болничког пријема, па их једне недеље може бити мање, а следеће знатно више од прописаног броја… ). Надамо се да ће надлежни имати слуха за ове чињенице и на основу тога изградити одговарајући однос према нашој школи. Иначе, на пунктовима и кућној настави школске 2017/2018 број одељења је следећи:

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА „ДР ВУКАН ЧУПИЋ -“ 6 одељења ( 3 млађих, 3 старијих разреда )

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА „ТИРШОВА“ – 5 одељења ( 2 млађих, 3 старијих разреда )

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКЕ И ХИРУШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“ – 4 одељења ( 1 млађих, 3 старијих разреда )

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“ – 3 одељења ( 1 млађих, 1 старијих, 1 комбиновано – дефектолози )

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ ( „ЦЕРЕБРАЛА 1“ и „ЦЕРЕБРАЛА 2“ ) – 3 одељења ( 2 млађих, 1 старијих разреда )

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦИ И ОМЛАДИНЕ „ЗВЕЧАНСКА“ – 3 одељења ( сва три комбинована – дефектолози )

„ОДЕЉЕЊЕ НА ДАЉИНУ“ – 2 одељења ( оба старији разреди )

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ – 2 одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда )

ДЕЧЈА КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ – 2 одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда )

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ, РОДИТЕЉСКА КУЋА – 2 одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда )

ДЕЧЈА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ „ДЕДИЊЕ“ – 2 одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда )

ДЕЧЈА БОЛНИЦА КБЦ „ЗЕМУН“ – 2 одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда )

КУЋНА НАСТАВА – 19 одељења ( 12 млађих разреда  – 9 дефектолози, 3 учитељи и 7 старијих разреда – наставници )

На почетку нове школске године растали смо се са још једном колегиницом. У пензију је отишла Мирјана Рајић, наставница географије и дугогодишњи члан нашег колектива. Била је озбиљан, одговоран и примеран радник, чија се реч слушала и уважавала. Правдољубива, понекад бритког језика и спремна да доследно стане иза свога мишљења, али увек посвећена деци и колективу, била нам је колегиница и просветни радник за пример. Зато смо је испратили уз пригодне поклоне и најбоље жеље и поручили јој да је увек добро дошла у нашу школу.

Иначе, ни ове школске године нису изостале традиционалне манифестације и активности по којима је наша школа већ постала препознатљива. Тако је 25. октобра на „Рехабилитацији“ одржана још једна „Златна јесен“. Ове године она је била посвећена сећањима наших бивших ученика, који су сада узорни средњошколци и студенти. Милица, Маша, Сандра и Душан, пред својим млађим другарима, садашњим ученицима школе присетили су се догодовштина из ђачке клупе, док је иза њих приказивани снимци из тог периода. Овој приредби присуствовали су и ђаци са других пунктова, као и особље Клинике за рехабилитацију.

Као и сваке године и актив дефектолога организовао је низ  манифестација. Тако су, већ 15. септембра, у сарадњи са Удружењем за активности и терапију „Гуливер“ организовали занимљиву радионицу под називом „Бића са којима делимо планету“. Била је то прилика да се кроз игру и  дружење са животињама наши ђаци упознају са њиховим особинама, врстама али и потребом да се према животињама изгради правилан однос. Сличне активности организоване су и 02 октобра, када је одржана радионица под називом „Приче једног коња“ и 20 октобра, када су наши ученици у парк шуми Кошутњак јахали терапеутског коња Лену. Овај актив обележио је и Дан толеранције, што је била прилика да се истакне потреба поштовања различитости.

Наше ученике и њихове наставнике – чланове Литерарне секције, посебно је обрадовало објављивање Зборника литерарних радова, који је на занимљив  и прегледан начин представљен у електронској форми, путем интернета. Реч је о зборнику прозних и поетских радова наших ученика, награђиваних током школске 2015/2016. и 2016/2017. године, као и радова пристиглих на традиционално, школско такмичење „Школски наградни темат“.

Колики је у нашем времену значај медија, посебно електронских добро је познато. Зато је наше ученике и све запослене у школи веома обрадовао прилог о нашој школи, објављен у четвртак 23 новембра, у „Београдској хроници“, веома гледаној емисији, која се приказује на РТС-у. Била је то прилика да се, кроз афирмативан прилог снимљен у Институту за мајку и дете „Вукан Чупић“ јавност упозна са нашом школом и свим њеним специфичностима. Иначе, што боља сарадња са медијима један је од циљева наше школе, на чему је посебно ангажована Комисија за културну делатност школе.

приређује: Јован Гајић, професор историје

Летопис школе 2016/2017. година

Летопис школе 2015/2016. године 

Летопис школе 2014/2015. године

Летопис школе 2013/2014. године