Кућна настава

13043383_1736035496608956_2687040355699705599_n

Кућна настава подразумева спровођење васпитно-образовног рада у кућним условима ученика. Кућна настава представља организационо специфичан облик рада са болесном децом. Овим видом наставе обухваћени су сви ученици који због здравствених проблема нису у могућности да похађају наставу у матичним школама, а налазе сe на опоравку или лечењу код својих кућа. Овај вид наставе наша школа негује од оснивања, а из године у годину увећава се број ђака који су у кућним условима обухватани наставом.

Ученици имају различите здравствене проблеме и живе у свим деловима Београда. Спровођење наставе у кућним условима захтева пажљиво планирање и детаљну организацију. Настава се мора прилагодити здравственом стању ученика и специфичним условима у њиховим домовима. Ако се не обезбеди посебна просторија у дому ученика, наставник мора поседовати посебну вештину и спретност да би се настава одвијала ваљано. Наставници наилазе на изузетну сарадњу са родитељима што наставу чини успешном и квалитетном.

Ученици који су обухваћени кућном наставом убрајају се у сталне ђаке наше школе. Овој деци школа је често једини прозор у свет и веза са вршњацима. За школу су везани и учествују у свим активностима – такмичењима, јавним часовима, приредбама, излетима….. Овакав вид наставе веома је успешан и њиме се постижу изузетни резултати у процесу образовања и васпитања ученика.

13407178_10207762008901393_1112566731156358325_n