Најчешћа питања и одговори

  1. Колико дуго дете мора бити хоспитализовано да би било обухваћено   наставом?

Већ након једног дана боравка дете се може укључити у наставу уколико жели и уколико му то његово здравствено стање дозвољава.

  1. Мора ли дете похађати наставу у болници?

Основна школа је обавезна, а ОШ „Др Драган Херцог“ се налази у систему образовања и на њој је да учини све да мотивише дете да се укључи у наставу. Уколико је став детета и родитеља изричито одбијање, наставници то поштују. У сваком случају срдачно препоручујемо да се укључи за своје добро!

  1. Може ли бирати наставу из само оних предмета које оно жели?

Званично не може, јер је школа „Др Драган Херцог“ као и свака друга основна школа са прописаним планом и програмом од стране Министарства просвете и науке. У пракси се узима у обзир и физичко и психичко стање детета и у сладу са тим посвећује већа или мања пажња појединим предметима.

  1. Хоће ли бити оцењено након дужег боравка?

Да, наша Школа у болници шаље захтев за преводницу матичној школи већ након 15 дана наставе, коју по изласку детета из болнице враћа истој са оценама које је ученик добио у болници.

  1. Хоће ли матична школа признати оцене?

Матичне школе по правилу радо прихватају оцене које је дете остварило у Школи у болници. Уколико то није случај, можете се обратити Министарству просвете и науке.

  1. Хоће ли морати да полаже разредни испит?

Не, смисао постојања школе у болници и јесте да би се избегло да дете које је било болесно мора да полаже разредни испит. Када се оно упише са преводницом у нашу школу оно самим тим више нема изозтанке из школе.

  1. Да ли су заступљени сви предмети?

У Школи у болници су заступљени сви предмети осим физичког васпитања на појединим болничким одељењима где та настава није изводљива (онколошко, дијализа и сл.) Осим свих обвезних предмета, ученици имају могућност похађања изборних предмета попут грађанског васпитања и веронауке, чувара природе и другог страног језика (енглески, немачки, руски и француски).

  1. Да ли је потребно донети уџбенике, свеске и други прибор за школу  у болницу?

Уколико је дете дуже у болници било би пожељно да има своје уџбенике и свеске како би наставило да учи по својим уџбеницима. То наравно не значи да ученик не може пратити наставу и без својих уџбеника, јер су сви наши учитељи и наставници опремљени потребним методичким материјалом.

  1. Мора ли дете бити укључено у наставни процес сваки дан?

Како је наш рад индивидуализован и прилагођен сваком ученику, потпуно је разумљиво да дете неће имати наставу уколико је оперисано, има прописана испитивања, медицинске интервенције или се објективно и субјективно не осећа спремно за наставу.

  1. Постоје ли и други садржаји осим наставе у склопу рада Школе у болници?

Осим наставе која се одржава у болничким собама или посебним просторима који су за то одређени у болници, Школа организује приредбе, квизове, изложбе, гостовања уметника, којима се обележавају важни датуми и празници у складу са планом и програмом.