Предметни наставници

СРПСКИ ЈЕЗИК
Наташа Војиновић, професор српског језика
Драгана Блануша, професор српског језика
Јадранка Вељовић, професор српског језика
Вук Жикић, професор српског језика
Кристина Пантелић, професор српског језика
Јелена Ковачевић, професор српског језика
Ивана Ковачевић, професор српског језика

МАТЕМАТИКА
Бранкица Вујнић, професор математике
Александар Вељовић, прoфесор математике
Биљана Узелац, наставник математике

Ана Марковић, професор математике

Марко Кошчица, професор математике

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Миланка Јорговић, професор енглеског језика
Тијана Радисављевић, професор енглеског језика
Огњен Ешпек, професор енглеског језика
Милица Дујаковић, професор енглеског језика
Ана Црногорац, професор француског језика
Александра Пејић-Секуловић, професор француског језика
Маја  Стјепановић, професор руског језика
Наташа Стојичић, професор немачког језика

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА

Мирјана Михаљчић, професор географије
Јован Гајић, професор историје
Милутин Симић, професор географије
Дејан Богдановић, наставник историје и географије

БИОЛОГИЈА 
Маја Бајагић, професор биологије

Вера Глигоријевић, професор биологије

ХЕМИЈА
Слађана Стаменовић, професор хемије
Верица Симоновић, професор хемије

ФИЗИКА И ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Бранко Илић, професор физике и техничко-инофрматичког образовања
Силвија Дубљевић, професор физике и техничко-информатичког образовања
Милица Ђајић, професор физике и техничко-информатичког образовања

ЛИКОВНА КУЛТУРА
мр Александра Ковачевић, професор ликовне културе
Татјана Рајић, професор ликовне културе
Снежана Илић, професор ликовне културе
Далиборка Пешић, професор ликовне културе

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Вида Гусић, професор музичке културе
Сунчица Нешић, професор музичке културе
Вања Павловић, професор музичке културе

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Раденко Мосуровић, професор физичког васпитања
Милановић Сања, наставник физичког васпитања

ВЕРОНАУКА
Лука Воларевић, наставница веронауке

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Ана Црногорац, професор грађанског васпитања

Радосава Поповић, професор грађанског васпитања