Школски одбор за школску 2015/16. годину чине:

1. Драгана Крстић, наставник разредне наставе
2. Вера Глигоријевић, наставник биологије
3. Оливера Максимовски, наставник разредне наставе
4. Верослав Јовановић, родитељ  ученика
5. Јасна Филиповић, родитељ  ученика
6. Биљана Гавранић, родитељ  ученика
7. Љубомир Ловре, представник локалне заједнице
8. Милан Косовић, представник локалне заједнице
9. Душан Борковић, представник локалне заједнице