Школски одбор за школску 2020/21. годину чине:

1. Биљана Узелац, представник запослених ( председник ШО)
2. Силвана Цветић, представник запослених (заменик председника)
3. Јелена Арсовић, представник запослених
4. Драган Ловић, представник родитеља  ученика
5. Весна Петков, представник родитеља  ученика
6. Сузана Мићић, представник родитеља  ученика
7. Наташа Жељски, представник локалне заједнице
8. Љубомир Ловре, представник локалне заједнице
9. Душан Борковић, представник локалне заједнице