Ваннаставне активности, литерарна секција, Ивана Ковачевић