ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ, Пастерова 14

Једна од болница у којој наша школа организује наставу је Институт за онкологију и радиологију Србије.  На  дечјим одељењима се јавила потреба да се настава организује због ученика који нису  у могућности да прате наставу јер  остају дуго на болничком лечењу. Настава се одвија у просторији коју ученици од миља зову вртић. Ова просторија опремљена је дидактичким материјалом, компјутерима и осталим наставним средствима у циљу што боље организације васпитно-образовног рада.
Сарадња наставника са ученицима је на завидном нивоу , а поспешена је одличном сарадњом са родитељима. Рад са ученицима је специфичан , јер наставници најчешће спроводе индивидуалну наставу или наставу у мањим групама, што даје могућност да се градиво обрађује бржим темпом.  Градиво се може редуковати и усмерити на суштину и важност онога што ће омогућити лако уклапање у програм за следећу школску годину.  Будући да су ученици често због терапија у немогућности да прате наставу, увек постоји договор са наставницима да се искористе они дани када су они слободни и тада се настава појача, односно редукује. Наша школа омогућава ученицима из Београда да , ако након болничког лечења нису у могућности да прате наставу у матичној школи, учење наставе у кућној настави , где наши наставници долазе у домове ученика и раде са њима.
На пункту је успостављена одлична сарадња са васпитачима , психологом и  медицинским особљем , који заједно са нашим наставницима чине одличан тим у настојањима да се деци која су на лечењу  олакша школовање.

institut-pasterova-2