ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“, Михаила Аврамовића 28

institut-za-ortopedsko-hirurske-bolesti-1

На Институту за ортопедско-хируршке болести настава се одвија у три одељења млађих и  четири одељења старијих разреда, у две смене.

institut-za-ortopedsko-hirurske-bolesti-2

Смештај деце по болничким собама намеће организацију индивидуалног рада ( од кревета до кревета), са сваким учеником посебно, без обзира на дијагнозу и дужину задржавања у болници,  према његовим здравственим могућностима и способностима. Похађајући наставу дете се и лакше адаптира на болничке услове, поспешује се његово излечење, ученици стичу психички мир и сигурност, а по престанку лечења им знање и стечено самопоуздање олакшавају наставак школовања у матичним школама.