КБЦ ЗЕМУН – ПЕДИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА, Вукова 9

kbc-zemun

На овом пункту настава је организована у поподневним сатима  у две учионице за ученике нижих и виших разреда. Организација рада је примерена раду у комбинованом одељењу. Ученицима су на располагању  свеске и школски прибор . Поред тога,  располажемо и другим  наставним средствима потребним за лакше овладавање наставним градивом.  Ученицима су   на располагању рачунари и библиотека. Овакав рад  има за циљ квалитетно проведено време ученика на болничком лечењу и надокнаду пропуштеног градива.
Остварена је успешна сарадња са родитељима, васпитачима и медицинским особљем.