КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ , Др Суботића 6а

На овом пункту  настава се одвија у једном одељењу млађих  и једном одељењу старијих разреда.
Наставом су обједињени ученици са одељења психијатрије и неурологије. У зависности од обавеза, терапије и начина лечења, у процес наставе укључени су   ученици из дневне болнице. Настава се одвија у дневном боравку у присуству васпитача и медицинског особља . Ако услови дозвољавају, појединим часовима присуствују  ученици средњих школа, када одређена наставна јединица може да се прошири на више различитих узраста.
Тако се формира колектив близак одељењима из којих ученици долазе  и у којима се добро сналазе. Ученицима настава постаје део свакодневних обавеза . Лекције се не нагомилавају и ученици веома лако успевају да се уклопе у наставни програм и учење када се заврши њихово болничко лечење. Часови су организовани пре подне ,за ученике од првог до четвртог разреда и после подне ,за ученике од петог до осмог разреда. Са ученицима се ради по редовном плану и програму, осим у изузетним случајевима,
када на болничко лечење дође ученик који  у  матичној школи ради по ИОП-у, дакле, ученик који је у процесу инклузије. Настава је прилагођена индивидуалним потребама ученика. Ради се по редовном плану и програму  за  основношколско образовање. Наставници се труде да својим радом који укључује посебно прилагођене и пажљиво одабране васпитно-образовне  методе условљене природом болести ученика, допринесу процесу укључивања ученика у законом утврђен, редован основношколски  васпитно -образовни процес , када се болничко лечење ученика заврши.