Матурска екскурзија

 Тродневна екскурзија ученика осмог разреда биће реализована од 18.04.2017. до 20.04. 2017. год.