Najava predavanja

U četvrtak 20.10.2016. god. u školi biće održana tri predavanja sa početkom u 18h

1. ,,Primena jednostavnih ogleda iz fizike za učenike sa smetnjama u razvoju „, predavači Silvija Dubljević i Jelena Ranitović
2. ,,Mape uma-tehnika učenja „, predavači Maja Bajagić i Tatjana Grumić
3.  Promocija centra ,, Mali Dunav „, predavač Tatjana Grumić