НАЈАВА ВЕЋА

У наредном периоду биће одржана два Наставничка већа:

  • 30. 6. 2016. у 12:00 

  • 7.7. 2016. у 10:00