НАЈАВА ВЕЋА

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ (старији разреди):

9. јун 2017. у 13.00

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ (млађи разреди):

12. јун 2017. у 13.00

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

13. јун 2017. у 13.00