Наставничко веће

Наставничко веће за ученике осмог разреда одржаће се 2.6.2016. у 18.30, у просторијама школе.