Обавештење о преузимању потврда

Потврде о плаћеним порезима и доприносима за 2016. годину запослени могу преузети у рачуноводству школе.