Oбука из области противпожарне заштите и безбедности на раду.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОШ „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“

Обавештавају се сви запослени у ОШ „Др Драган Херцог“, да ће се на дан 29.10.2019. године са почетком у 18.30 часова, у зборници Школе у улици Војводе Миленка 33, одржати обука из области противпожарне заштите и безбедности на раду.

Подсећам Вас да је присуство обавезно.

Обука се, у складу са важећим прописима, одржава на сваке три године.

Обавештавам Вас, да је у складу са Записником о контролном инспекцијском надзору, извршеном над Школом 30.08.2019. године, од стране Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду дел. број 217.1-528/2019, као једна од прописаних обавеза школе да у законском року, у складу са Програмом основне обуке, изврши основну обуку свих запослених и да о томе обавести наведени Сектор за инспекцијски надзор.

Лице које нема завршену основну обуку из области противпожарне заштите и безбедности на раду, сматра се лицем које не испуњава услове за безбедан рад и противпожарну заштиту.

Захвалан на разумевању

Директор школе

Мр Алексић Зоран