Подршка родитељима при исказивању интересовања за упис у основну школу

Мр Зоран Алексић, директор ОШ „Др Драган Херцог“, овлашћује следећа лица за давање информације родитељима у вези са уписом у први разред ОШ „Др Драган Херцог“:

  • Андрејић Драгишу, секретара школе

Контакт телефон: 062/885-99-82

Meјл адреса: dandrejic1960@gmail.com

  • Марковић Максимовић Драгану, педагога школе

Контакт телефон: 062/885-99-92

Мејл адреса: pedagogdragana@gmail.com

  • Зејнула Шару, административно-књиговодственог радника

Контакт телефон: 062/885-99-93

Мејл адреса: drdraganhercog@gmail.com

 

Београд, 04.03.2020.

 Директор

Мр Алексић Зоран