Седница Наставничког већа и Педагошки колегијум

Педагошки колегијум

20. 8. 2020. у  9:00

Наставничко веће млађих разреда:

20. 8. 2020. у 10:30

Наставничко веће старијих разреда:

20. 8. 2020. у 12:00