Седница

У уторак  8.11.2016. год. у школи  биће  oдржанo Наставничко веће  са почетком u 18 : 30 h.