Седнице у наредном периоду

У наредном периоду биће одржана три Наставничка већа:

  • 29. 8. 2016. у 10:00 

  • 31.8. 2016. у 10:00

  • 15.9.2016. у 18:30