Већа у наредном периоду

Одељењско веће за млађе разреде:

25.1.2018. у 18.00

Одељењско веће за старије разреде:

29.1.2018. у 18.00

Наставничко веће:

30.1.2018. у 18.30