Већа у наредном периоду

Одељењско веће за старије разреде:

12.04.2018. у 18.00

Наставничко веће:

24.04.2018. у 18.30