Већа у наредном периоду

Одељењско веће за млађе разреде:

13. 11. 2018. у 12.30

Одељењско веће за старије разреде:

13. 11. 2018. у 18.00

Наставничко веће:

14. 11. 2018. у 18.00