Већа у наредном периоду

Наставничко веће: 21. јануар 2019.  у 18.30 часова

Одељењско веће за млађе разреде: 29. јануар 2019. у 12.30 часова

Одељењско веће за старије разреде: 30. јануар 2019. у 17.00 часова

Наставничко веће: 1. фебруар 2019. у 10.00 часова