Већа у наредном периоду

Одељењско веће млађих разреда:

16. април 2019. у 12.30

Одељењско веће старијих разреда:

16. април 2019. у 17.30

Наставничко веће:

18. април 2019. у 18.30