Већа у наредном периоду

Одељењско веће млађих разреда:

12. 6. 2019. у 12.30

Одељењско веће старијих разреда:

12. 6. 2019. у 17.00 (због грађевинских радова у школи).

Наставничко веће:

20. 6. 2019. у 10.00