Већа у наредном периоду

Наставничка већа:

  •  26.6.2019. у 10.00

  • 04.7.2019. у 10.00