Већа у наредном периоду

  • Одељењско веће за млађе разреде:

          23.01.2017. у 13.00

  • Одељењско веће за старије разреде:

          23.01.2017. у 18.00

  • Наставничко веће:

          24.01.2017. у 18.30