ЗАКАЗАНА ВЕЋА ПОВОДОМ ТРОМЕСЕЧЈА

  • ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ:

30. 3. 2017. у 13.00

  • ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ:

30. 3. 2017. у 18.00

  • НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ:    

4. 4. 2017. У 18.30