Седиште школе, Војводе Миленка 33

Jpeg

Седиште школе се налази у улици Војводе Миленка 33, у близини Славије. То је управни део школе где се налазе наставничка зборница, библиотека и канцеларије директора, психолошко-педагошке службе, секретара и рачуноводства.

У нашој школи „учионице“ се налазе у болницама и домовима ученика. Међутим, приликом обележавања значајних датума и организовања угледних часова, наставничка зборница се претвара у велику учионицу у коју долазе ученици из болница и кућне наставе како би се дружили и учили заједно.

  • 111
  • 111
  • 111