СПЕЦИЈАЛНА ДЕЧЈА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ ,,ДЕДИЊЕ”, Јована Мариновића 4

Специјална дечја болница за плућне болести и туберкулозу ,,Дедиње” има једно одељење млађих и једно одељење старијих разреда. Настава се одржава у учионици  која се налази у саставу болничке зграде , у преподневној и поподневној смени.
Ученици се налазе на краћем и дужем болничком лечењу. Трудимо се да  наставу прилагодимо потребама сваког детета водећи рачуна о стању њиховог здравља, дужини боравка у болници, личним карактеристикама и способностима детета….На овом пункту се остварује одлична сарадња са родитељима, особљем Специјалне дечје болнице, као и са осталим пунктовима.

dedinje-bolnica