УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА, Тиршова 10

tirsova-2

На  Универзитетској дечјој клиници у Тиршовој улици ученици похађају наставу током целе школске године . Одељења на којима се организује настава су : ендокринологија, дијализа, нефрологија, неурологија, онкологија, гастроентерологија, ортопедија, хирургија, урологија и пластична хирургија. Од школске 2008/09 године у болничкој учионици организована је настава и за пацијенте дневне хематолошко-онколошке болнице, који су често годинама одвојени од матичних школа.
Настава се одвија у болничким собама и најчешће је индивидуална, док у болничкој учионици ученици прате наставу у манјим групама. Ту такође организујемо заједничке часове и ваннаставне активности, а у болничком амфитеатру веће приредбе, прославе и стручна предавања.
Наш рад организује се у сарадњи са медицинским особљем , социјалном и психолошком службом, као и са родитељима, јер схватамо да је тимски рад од посебног значаја з аобразовање и лечење оболеле деце.

tirsova