Дани дефектолога 2022.

Дани дефектолога, међународна стручно-научна конференција, одржана је од 17. до 20. фебруара 2022. године на Златибору, у организацији Друштва дефектолога Србије и Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. На конференцији се сваке године окупља велики број учесника који имају прилику да прошире и размене своја знања из области образовања, здравства и рехабилитације, социјалне заштите, као и превенције и третмана поремећаја понашања. Мр Зоран Алексић (аутор) и Љиљана Миловић (коаутор) на конференцији су учествовали представљањем рада „ОШ „Др Драган Херцог” у пројекту проширивања примене наставе на даљину”. Директор школе је излагањем на конференицији представио пројекат „Хоризонтално учење, размена знања и подршка наставницима из школа за образовање ученика са сметњама у развоју за развој метода и приступа за реализацију наставе деци са сметњама у развоју у дигиталном окружењу”, који наша школа реализује у сарадњи са Уницефом и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Јелена Арсовић (аутор) и Ивана Ковачевић (коаутор) на конференцији су учествовале представљањем рада „Примена асистивне технологије у ваннаставним активностима за невербалне ученике са моторичким поремећајима и поремећајима из спектра аутизма”. У овом раду су представљени  примери из праксе. Поред излагања радова, представници школе су имали прилику да се упознају са иновацијама у настави, новим методама рада, примерима добре праксе и радионицама на којима су се нудили различити наставни и ваннаставни садржаји.