Нови наслови у школској библиотеци

Нови наслови у школској библиотеци:
1. Предраг Пипер, Иван Клајн: Нормативна граматика српског језика
2. Јован Деретић: Културна историја Срба
3. Џин Твенги: Интернет генерација – Дезоријентисаност деце у дигиталном добу
4. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака
5. Борислав Станковић: Нечиста крв
6. Вида Огњеновић: Путовање у путопис
7. Горан Марковић: Сањин свет – Деца и аутизам
8. Горан Марковић: Необичан дует – Деца и слабовидост
9. Горан Марковић: Мали шахиста – Деца и наглувост
10. Горан Марковић: Породица вилењака – Деца и парализа
11.Златко Грушановић: Драматизација у настави
12. Фридрих Ниче: Књига о филозофу
13. Јован Стерија Поповић: Изабране комедије