Обука „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу”

Кроз пројекат „Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе” у Основној школи „Др Драган Херцог” реализована је обука „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу”. Према садржају, обука се сврстава у приоритетну област П1 која се односи на унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употребу информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. Општи циљ обуке је да се оснаже наставници у основној и средњој школи за формативно оцењивање ученика у ситуацијама учења на даљину. Применом програма обуке развијају се компетенцијe за наставу и учење (К2), компетенције за подршку развоју личности детета и ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4). Реализација пет радионица у оквиру обуке одвијала се према утврђеном плану. Радионице је реализовала Ивана Ковачевић, наставник српског језика и књижевности и спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.