Предавања!

Дана 2.2.2017. у нашој школи одржана су два предавања за запослене. Поред семинара ван установе, запосленима су од веома велике користи усавршавања у оквиру установе где се размењују практична искуства и проналазе нова решења за рад.

Александар Вељовић, професор математике и информатике, одржао је поучно, корисно и интересантно предавање под називом ,,Гугл упитници у функцији педагошке свеске“.

Силвија Дубљевић, професор физике и ТИО и Татјана Рајић, професор ликовне културе, одржале су инспиративно и креативно предавање под називом ,,Израда накита од рециклираног материјала“.