Радионица Тима за развојно планирање

 У просторијама школе одржана је радионица Тима за развојно планирање. Радионицом је обухваћено четири различитих активности које су подразумевале тимски рад заснован на сарадњи, поштовању времена, фокусирању на тему и добром расположењу присутних. У таквој атмосфери нису изостали драгоцени резултати сарадње који ће бити од велике важности за успешан развој наше школе у будућности. Сликањем тренутног стања живота и рада школе, одређивањем јаких и слабих страна, дефинисањем мисије школе, пристекла је и визија како би школа требало да изгледа за пет година.