Стигле прве јагоде!

Наставна тема: Жива и нежива природа
Наставна јединица:Грађа биљке
Циљеви и задаци часа
Познавање основних делова биљке и њихове улоге;
-Знање о томе на који начин се одвијају животни процеси у биљкама (исхрана,дисање, раст и размножавање);
-Разумевање значаја Сунца, воде, ваздуха и земљишта у животу биљака;
 -Примена знања у анализи задатих примера и проблемских задатака.
Учи се са уживањем!