Угледни час

У уторак 21. марта одржан је угледни час Трешњино дрво – од цвета до плода. У славу шума и зеленила без којих нема живота, искористили смо леп пролећни дан. Светски дан шума установљен је 21. марта да би се истакао значај шуме и утицало на подизање свести о потреби очувања и унапређења шумских екосистема. Час је одржан у Ботаничкој башти. Амбијентална настава користи могућност интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета. Веома успешно остварена је корелација предмета: музичке културе, чувара природе, ликовне културе и света око нас. Наставнице Анета, Јасмина, Јелена и Славица су темељно испланирале активности са јасно осмишљеним циљевима и задацима, садржајно и методички адекватно припремиле час.