Упис у ОШ „Др Драган Херцог“

ОШ „Др Драган Херцог“

 

Школа већ више од четрдесет година образује децу са здравственим проблемима.

 

Организујемо наставу у:

1.кућама ученика на целој територији Београда

 

2.једанаест

београдских болница

3.наставу на даљину са ученицима из унутрашњости или на лечењу у иностранству

 

За упис је потребно поднети:

1.ЗАХТЕВ ШКОЛИ

2.ПРИЛОЖИТИ МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

3.ПРИЛОЖИТИ МИШЉЕЊЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

4.ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА)