Упис у ОШ „Др Драган Херцог“

ОШ „Др Драган Херцог“

Школа већ више од четрдесет година образује децу са здравственим проблемима.

Организујемо наставу у:

  1. кућама ученика на целој територији Београда;
  2. дванаест београдских болница;
  3. наставу на даљину са ученицима из унутрашњости или на лечењу у иностранству.

За упис је потребно поднети:

  1. ЗАХТЕВ ШКОЛИ
  2. ПРИЛОЖИТИ МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
  3. ПРИЛОЖИТИ МИШЉЕЊЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ
  4. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА)