ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Finansijski plan za 2019. godinu:

Finansijski plan OS 2019.

Finansijski plan 2019.

Finansijski izveštaji za 2018. godinu:

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Finansijski izveštaji za 2017. godinu:

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5