Упис ученика у ОШ „Др Драган Херцог“

Упис ученика у ОШ „Др Драган Херцог“

Искључиво родитељ доноси одлуку о упису детета у жељену школу. Ако су здравствене околности такве да родитељ процени да би за његово дете школoвање у нашој школи било одговарајуће, то може учинити на основу препоруке изабраног лекара надлежног Дома здравља. Потребно је  попуњени образац 1, који је део Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, уз образложене разлоге за покретање поступка, поднети изабраном лекару детета (педијатру). Изабрани лекар ће у року од осам дана допунити овај захтев својим подацима и проследиће га координатору интерресорне комисије који је запослен у општинској управи. Интерресорна комисија доноси мишљење за упис ученика у кућну наставу.
Уколико након престанка болничког лечења ученик због тежине повреде или потребе за дужим опоравком не може да настави школовање у матичној школи, родитељи се могу обратити интерресорној комисији ради добијања мишљења за наставак школовања  у кућним условима.

13029667_10207469388106056_3320560275885365439_o