Школски одбор за школску 2020/21. годину чине:

1. Јован Гајић, представник запослених (председник ШО)
2. Огњен Ешпек, представник запослених (заменик председника)
3. Лука Воларевић, представник запослених
5. Весна Петков, представник родитеља  ученика
6. Сузана Мићић, представник родитеља  ученика
7. Наташа Жељски, представник локалне заједнице
8. Љубомир Ловре, представник локалне заједнице
9. Душан Борковић, представник локалне заједнице