Упознајте нас

У Србији се сваке године на хиљаде деце школског узраста налази на краћем или дужем болничком лечењу. Када се нормалан ток школовања прекине услед лечења, важно је да ученици знају да га је могуће наставити и у болници. Ако болест спречава дете да дође у школу, школа ће доћи њему.
Да ли сте знали да око 80 наставника широм Београда сваког дана посећује болничке собе и домове деце на лечењу и тако образовање чини доступним сваком детету?

Упознајте нас. Ми смо Основна школа „Др Драган Херцог“.

Jpeg

Већ дуже од пола века посвећени смо својој мисији – образовању болесне деце. Ученици наше школе су сва она деца која због здравствених проблема привремено или трајно нису у могућности да похађају своје матичне школе. Присутни смо у дванаест београдских дечјих болница и у домовима ученика на целој територији града Београда.
Здравствени проблеми са којима се сусрећу ученици наше школе су разноврсни и, нажалост, углавном сложени (малигне болести, дечја и церебрална парализа, мишићна дистрофија, обољења кичменог стуба, различите врсте повреда, аутистични спектар, психички проблеми), због чега је различито и време њиховог задржавања у нашој школи – од неколико дана ( док су на лечењу у некој од болница ) до више година. Сви они имају једнак третман и свима се посвећује иста пажња. Сваки ученик наше школе добија најбоље могуће образовање у сигурном и подстицајном окружењу, где растемо, учимо и опорављамо се заједно.

Још од свог оснивања 1969. године ОШ „Др Драган Херцог“ била је отворена за нове идеје и промене у складу са потребама времена и друштва. Желимо да наши ученици имају квалитетно и свеобухватно образовање и да ни у чему не заостају за  вршњацима. Нарочито смо посвећени идеји да што већи број деце обухватимо наставом, односно да не дозволимо да ниједно дете због свог здравственог проблема буде ускраћено за школовање.

Кроз пројекат „Учење на даљину“ школа жели да пружи подршку ученицима на територији целе Србије. Подршка се састоји у организовању континуиране наставе за све предмете уз поштовање свих педагошких принципа и применом информационих технологија. Ученицима је омогућено да прате предавања, да имају приступ материјалима за учење уз вежбање, тестирање и проверу знања и да имају сталну електронску комуникацију са наставником. Програм је намењен је деци из Београда и из унутрашњости која, после завршетка лечења у некој од београдских болница, нису у могућности да одмах наставе образовање у својим матичним школама, али и деци која се налазе на бањском опоравку и дужем лечењу у иностранству. Ова активност реализује се у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС, који је спроведен у сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете и Министарства рада и социјалне политике, а из средстава зајма Светске банке.

Процес реинтеграције ученика у школу након завршеног лечења је веома важан корак. Сарадња се наставља и након одласка детета из наше школе, пружањем информација о постигнућима ученика и саветодавним радом са родитељима и наставницима. Зато смо тежили и тежимо да успоставимо сарадњу са што већим бројем болница и других здравствених установа, да имамо што бољу сарадњу са осталим школама, различитим удружењима, државним и невладиним организацијама, родитељима ученика, једном речју са свима за које сматрамо да нам могу помоћи у тој мисији.
Укључени смо и у многе друге пројекте и активности које имају за циљ да обезбеде квалитетно и доступно школовање нашим ученицима. Уколико сматрате да ће Вам наше услуге и искуство у раду са болесном децом бити од користи или ако сте заинтересовани за било какав облик сарадње са нашом школом, можете контактирати са нама. Биће нам задовољство да Вам изађемо у сусрет верујући да ћемо на тај начин испунити мисију којој је Основна школа „Др Драган Херцог“ од свог оснивања посвећена.