Учење на даљину – Услови похађања

Учење на даљину некада је једини начин  да ученик  постане део основношколског васпитнo-образовног процеса.

Највећи број наших ученика су деца на болничком лечењу и телесно инвалидна деца. Кроз
праксу смо увидели да се због динамике лечења и здравственог стања деце јављају проблеми у обезбеђивању континуираног наставног процеса.

Наводимо неке примере:

  • Онколошки пацијенти чије лечење траје и по више година, на болничкој терапији се налазе око недељу дана (током којих су покривени наставом), а затим на кућном лечењу у трајању од око 4 недеље (током којих, због природе болести, не смеју да иду у школу). После тога се циклус понавља. Слично је и са пацијентима ортопедских клиника, чије лечење подразумева болничко, бањско и кућно;
  • Ученици са тежим облицима телесног инвалидитета (узнапредовала мишићна дистрофија, церебрална парализа и сл), који физички нису у могућности да похађају било какав постојећи вид организације наставе;
  • Ученици наше школе који због хируршких интервенција имају дуготрајан период опоравка и кућне неге;
  • Ученици који нису у систему, а имају исте или сличне здравствене тешкоће, као што смо навели у претходним примерима.

Кроз пројекат ,,Учење на даљину“ школа жели да пружи подршку оваквим ученицима на територији целе Србије. Подршка се састоји у организовању континуиране наставе за све предмете уз поштовање свих педагошких принципа и применом информационих технологија. Ученик мора познавати одређене вештине и знања која су потребна за праћење наставе и поседовати адекватну опрему коју му обезбеђује школа или родитељи Ученику ће бити омогућено да прати предавања, да има приступ материјалима за учење уз вежбање, тестирање и проверу знања и да има сталну електронску комуникацију са наставником. Намењен је како деци из Београда, тако и деци из унутрашњости која, после завршетка лечења у некој од београдских болница нису у могућности да одмах наставе образовање у својим матичним школама, али и деци која се налазе на бањском опоравку, дужем лечењу у иностранству… Ова активност реализује се у оквиру пројекта ,,Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“– ДИЛС, кога заједно спроводе Министарство здравља, Министарство просвете и  науке и Министарство рада и социјалне политике, а из средстава зајма Светске банке.