О Дигиталној библиотеци

Дигитална библиотека настала је као један од резултата пројекта „Хоризонтално учење, размена знања и подршка наставницима из школа за образовање ученика са сметњама у развоју за развој метода и приступа за реализацију наставе деци са сметњама у развоју у дигиталном окружењу”, у организацији ОШ  „Др Драган Херцог”, Уницефа и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. У оквиру пројекта педесет седам учесника из дванасет школа широм Србије прошло је кроз тематске радионице (Индивидуални образовни план (општи и практични део), Сарадња са породицом, Асистивна технологија, Дигитални алати (општи и практични део), Платформе за видео позиве, Оцењивање ученика, Завршни испит и Ваннаставне активности у дигиталном окружењу), као и кроз менторску подршку у оквиру мањих група. Као резултат заједничке сарадње са менторима креиране су методичке припреме из различитих области и индивидуални образовни планови, одржавани угледни часови и израђени додатни материјали, који су одабрани и смештени у подобласти Дигиталне библиотеке.

Библиотека се налази на званичном сајту ОШ  „Др Драган Херцог” и представља јавно доступну ризницу дигиталног садржаја, који ће моћи да буду од користи свим дефектолозима, наставницима и учитељима за планирање и реализацију наставе на даљину или наставе уз помоћ дигиталних технологија са ученицима којима је потребна додатна подршка.

Дигитална библиотека је јавно доступна и једноставна за навигацију. Посетиоци сајта имају могућност да погледају и преузму филмове, материјале и алате за рад.Ове странице сајта остаће као трајна вредност и корисни отворени образовни ресурси, који ће се даље развијати као део дигиталног образовања.